Aanmelden KCM 2019 / Enter KCM 2019
Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden staat gelijk aan het ondertekenen hiervan. Daarnaast verklaart u de gegevens juist te hebben ingevuld. / (The showregulations, the rules from KR of the Dutch Kennelclub and the rules of the FCI are applicable. By submitting this form you declare the entered data is correct and you accept the showrules, the rules from the FCI and the KR rules of the Dutch Kennelclub.)
Click for new image
Hoofdlettergevoelig/Case sensitive
Gecoupeerd a/d staart Docked tail


Picardische Herdershonden Club Nederland