Back
Next

Kampioenschapsclubmatch 2023

Op zaterdag 3 juni 2023 organiseert de Picardische Herdershonden Club Nederland (PHCN) de volgende editie van de Kampioenschapsclubmatch in Nederland. Deze zal plaatsvinden bij Kynologenvereniging Nieuwegein.

Aanmelden/Entry
Aanmelden voor de KCM 2023 kan door het inschrijfformulier (zie PDF in link) volledig in te vullen en te verzenden uiterlijk 14 mei 2023.
Signing your dog up for the KCM 2023 can be done by filling in the form and sending it before May 14th, 2023.

Het formulier kunt u ingevuld, samen met een kopie van de stamboom, en bij voorkeur via mail verzenden naar: secretariaat@phcn.club, of uitgeprint per post versturen aan:

A. Visser
Godfried van Seijstlaan 45b
3703 BR Zeist

The filled out form, together with a copy of the pedigree, can be send by e-mail to: secretariaat@phcn.club (preferred method), or printed and send to:

A. Visser
Godfried van Seijstlaan 45b
3703 BR Zeist
the Netherlands

Inschrijving sluit onherroepelijk op 14 mei 2023
Entry will be closed on May 14th, 2023

Informatie KCM 2023

Datum/Date:
Zaterdag 3 juni 2023
Saterday June 3th, 2023

Locatie/Location:
Kynologenvereniging Nieuwegein
Galecopperzoom 3
3437 PJ Nieuwegein
The Netherlands

Keurmeester/Judge:
Mevr./Mrs. Roel van Veen-Keur

Aanvang keuring/Start Judging:
10:00 AM

Betaling/Payment:
Leden/Members/Niet Leden/Non Members:
     Klasse 1 t/m 2 / Class 1 to 2                €20,- per hond/per dog
     Klasse 3 t/m 9 / Class 3 to 9                €30,- per hond/per dog

Betalingen naar/Payment to:
IBAN: NL18 INGB 0005 2722 28
BIC: INGB NL 2A
T.n.v.: Picardische Herdershonden Club Nederland te Venhorst
O.v.v.: KCM 2023 + Stamboomnaam v.d. Hond(en) / Mention: KCM 2023 + Pedigree name of the Dog(s)


Picardische Herdershonden Club Nederland
Picardische Herdershonden Club Nederland
Mail: secretariaat@phcn.club
Kvk nr: 40323356
IBAN nr: NL18INGB 0005 2722 28
BIC nr: INGBNL2A
Copyright 1982-2023 Picardische Herdershonden Club Nederland
Volg ons via: